ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον δικτυακό τόπο, συμφωνείτε στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Παρακαλώ διαβάστε τους προσεκτικά. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις μπορεί να αναθεωρηθούν από καιρό σε καιρό με την ανανέωση αυτής της ανάρτησης. Η ιστοσελίδα αυτή παρέχεται από την Thornton & Ross Ltd χωρίς χρέωση για τη διευκόλυνση των επισκεπτών για να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την ψυχαγωγία, την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την επικοινωνία με την Thornton & Ross Ltd. Ολόκληρο το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου (κείμενα και εικόνες) και η διάταξή τους διαθέτουν πνευματικά δικαιώματα και απαγορεύεται η αντιγραφή τους, η μετατροπή τους, η διανομή τους, η αναδημοσίευσή τους ή η ειδάλλως χρήση τους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Thornton & Ross Ltd. Ενώ η Thornton & Ross Ltd έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, δεν παρέχει καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση ως προς την εγκυρότητα ή την πληρότητά τους. Η Thornton & Ross Ltd δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, συμπτωματική, συνεπαγόμενη, έμμεση ή τιμωρητέα ζημιά που προκύπτει από την πρόσβαση ή την χρήση οποιουδήποτε εκ του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμούς, οποιονδήποτε ζημιών που μπορεί να προκύψουν από τη λήψη οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού από αυτόν τον δικτυακό τόπο. Οποιεσδήποτε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμούς των παρατηρήσεων, προτάσεων, ιδεών, γραφικών ή άλλων υποβολών, που κοινοποιούνται στην Thornton & Ross Ltd μέσω αυτού του δικτυακού τόπου θεωρείται μη εμπιστευτική και υπόκειται στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Thornton & Ross Ltd. Η Thornton & Ross Ltd δικαιούται να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία που υποβάλλεται για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμούς και χωρίς αποζημίωση ή αναγνώριση της πηγής της.

Όπως οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι, και αυτός ο δικτυακός τόπος μερικές φορές χρησιμοποιεί cookies. Η Thornton & Ross Ltd δεν αποθηκεύει προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες σε cookies αλλά ενδέχεται να συνδέσουμε ένα cookie με άλλες πληροφορίες που συγκεντρώνουμε. Επιπροσθέτως, εμείς ή τρίτοι συνεργάτες μας διαφήμισης μπορεί να χρησιμοποιήσουν cookies για λόγους που σχετίζονται με τις διαφημίσεις μας. Για παράδειγμα, cookies μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των φορών που ένας χρήστης βλέπει μια συγκεκριμένη διαφήμιση, ή για να κατευθυνθεί μια διαφήμιση σε εκείνους τους χρήστες που πιθανώς να ενδιαφέρονται περισσότερο για αυτήν. Δεν έχουμε πρόσβαση σε cookies που εγκαθίσταται από τρίτα μέρη ή στις πληροφορίες που μπορεί να περιέχουν. Επιπλέον, αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να συνδέεται με άλλες ιστοσελίδες που δεν συντηρούνται από την Thornton & Ross Ltd. Η Thornton & Ross Ltd δεν υποστηρίζει αυτές τις ιστοσελίδες και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο τέτοιων άλλων ιστοσελίδων.

Με εξαίρεση τα online λογότυπα και τα λογότυπα των εμπόρων λιανικής στις παραδοσιακές εμπορικές περιοχές των αστικών κέντρων και των προαστίων (online and high-street retailer logos) όλα τα ονόματα, προϊόντα και προωθητικές εικόνες, λογότυπα και σήματα που εμφανίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι σήματα κατατεθέν υπό την ιδιοκτησία της Thornton & Ross Ltd. Η χρήση ή κατάχρηση αυτών των εμπορικών σημάτων ή οποιουδήποτε άλλου περιεχόμενου από αυτήν την ιστοσελίδα απαγορεύεται αυστηρά, εκτός αν επιτρέπεται διαφορετικά στο παρόν.

Εμπορικά Σήματα

Ως θέμα της εμπορικής μας πολιτικής και ως μέσο για την προστασία των καταναλωτών μας, η Thornton & Ross Ltd δεν επιτρέπει σε άλλους να κάνουν χρήση των διάσημων εμπορικών μας σημάτων ή της οπτικής απεικόνισης του προϊόντος και/ή της συσκευασίας του (trade dress) χωρίς την ρητή άδεια της εταιρείας.

Πολιτική Προστασίας Online Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997 όπως αυτός σήμερα ισχύει, Π.δ. 207/1998, Π.δ. 79/2000 και αρ. 8 Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο δικτυακός τόπος είναι τα ακόλουθα:

Y π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά:

Επάγγελμα, Οργανισμός, Τίτλος Θέσης, Τίτλος, Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Τ.Κ., Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Τηλέφωνο.

Profession, Organization, Job Title, Title, Forename, Surname, Address, Town, Country, Postcode, Email, Phone.

Η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται αποκλειστικά από την Εταιρεία Αρριάνι Φαρμακευτική Α.Ε. και μόνο για τους δηλωθέντες σκοπούς.

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του δικτυακού τόπου, συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον δικτυακό τόπο στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Τα δεδομένα αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο δικτυακός τόπος διατηρεί αρχεία με τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο δικτυακό τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη /χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές της ιστοσελίδας που είναι χρήσιμες και δημοφιλείς.

Ειδικότερα, αναφορικά με τις υπηρεσίες συνομιλιών και forum, ο δικτυακός τόπος δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες/επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσης, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχόμενό τους σε τρίτους.

Σημείωση προς τους γονείς

Για να προστατευθούν τα συμφέροντα των παιδιών, η Thornton & Ross Ltd δεν έχει καμία πρόθεση να συλλέξει οποιαδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών, χωρίς την ειδοποίηση και τη συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Όπως δηλώνεται παραπάνω, οποιοδήποτε τέτοιο δεδομένο, εάν συλλεχθεί, θα παραμένει προσωπικό και δεν θα μοιράζεται, πωλείται ή άλλως μεταφέρεται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος πέραν της Thornton & Ross Ltd.

Η Thornton & Ross Ltd διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή και θα αναρτήσει άμεσα την ανανεωμένη πολιτική σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.